dimecres, 14 de març de 2012

Gran-petit, blanc-negre, dur-tou, actiu-adormit ...

- Qui diu que els contraris han de ser negatius?
Els contraris es complementen i la vida no és més que una cerca de complements!!